PARADENTOSE

Sådan forebygges paradentose

Paradentose starter som en betændelses tilstand omkring tænderne, kendt som tandkødsbetændelse. Hvis denne betændelse ikke behandles i tide, vil bakterierne, nedbryde din kæbeknogle, og der er nu udviklet paradentose, som kan føre til løse tænder, der til sidst vil mistes.

De typiske symptomer på paradentose, er smerter i tandkødet, dårlig ånde og blødninger fra tandkødet, når du børster tænder. Ofte mærker du ikke noget, før tilstanden er meget fremskreden og vanskelig at behandle. Derfor er det vigtigt at opdage paradentosen tidligt og behandle med det samme, så paradentosen ikke udvikler sig.

Skånsom behandling

Hvis paradentosen har spredt sig til kæbeknoglen omkring tandroden, er det nødvendigt med en mere omfattende behandling.

Vi informerer dig om behandlingsforløbet ved en sådan behandling.

Vi anbefaler, at du kommer ind på klinikken og bliver undersøgt, hvis du har mistanke om paradentose.

Manglende paradentosebehandling, fører i første omgang til, at de naturlige tandkødslommer omkring tænderne bliver fordybede og senere til varigt tab af knogle og tandens fæste. Herved bliver tanden løs. Formålet med en behandling er at standse/bremse sygdommen, så dine tænder ikke mister mere fæste og til sidst mistes.

Nyere forskning dokumenterer en meget alvorlig følge af paradentose. Bakterier fra tandkødslommerne kan vandre over i blodet og sætte sig på hjerteklapperne, give blodpropper og mange andre sygdomme bl.a. Diabetes.

Paradentosebehandling

En undersøgelse for paradentose indebærer, at vi måler dybden på tandkødslommerne. Det gør vi for at afgøre hvor meget af kæbeknoglen omkring tænderne, der er nedbrudt. Hos personer med sundt tandkød, vil tandkødslommerne være omkring 1-3 mm i dybden. Hvis tandkødslommerne er over 5 mm dybe, kan det være tegn på paradentose.

Hvis  tandkødslommerne er for dybe, vil vi tilbyde en paradentosebehandling. Når vi udfører behandling mod paradentose, foretager vi en udrensning af tandkødslommerne for at fjerne de bakterier, der er skyld i sygdommen. Efterfølgende renser og pudser vi tændernes rodoverflader.

I tilfælde af meget dybe og betændte tandkødslommer, udfører vi behandlingen under lokalbedøvelse, da det er vigtigt for os, at du føler dig i trygge hænder og uden smerter og ubehag.

Hvad er paradentose ?

Paradentose er en sygdom, og er, som de fleste sygdomme, nemmere at forebygge end at helbrede. Der er meget, du selv kan gøre, for at forebygge sygdommen. Grundig tandbørstning og rengøring mellem tænderne mindst 2 gange om dagen er den bedste forebyggelse, du selv kan foretage. Rygning forøger risikoen for paradentose.

Vi kan hjælpe dig med at forebygge din paradentose ved regelmæssig kontrol af dine tænder og hyppige tandrensninger.

Læs mere om paradentose her.

Nina m patient
Scroll to Top